GOMADJO je specijalizovano preduzeće za razvoj, proizvodnju i prodaju pesticida za zaštitu uskladištenih proizvoda i nudi širok izbor inteligentnih rešenja u ovim oblastima.

Sa tranzicijom privrednog sektora u oblasti agrara i agrarne industrije na područiju Srbije i Crne Gore, bezbedno skladištenje proizvoda dobija sve veći značaj.

GOMADJO kao specijalizovano preduzeće bavi se poslovima zaštite uskladištenih proizvoda i kontrole insekata preko 20 godina, a pojedini eksperti i preko 40 godina.

Tri glavna stuba naših poslova su:

  1. Razvoj u primeni: naša snaga leži u snabdevanju aplikatora i direktnih korisnika visoko efikasnim fosfidima metala i rodenticidima koji odgovaraju specifičnim zahtevima zaštite uskladištenih proizvoda. Priznati smo kao specijalizovano preduzeće u ovoj oblasti.
    Zaštita okoline nam je prioritet u primeni.
  2. Proizvodi: širok spektar fosfida metala i najnovije generacije rodenticida predstavlja našu prednost u suzbijanju štetočina. Sa svojim specifičnim znanjima (know how) nudimo odgovarajuća rešenja za sve probleme pest kontrole.
  3. Seminari: učešćem na seminarima i radom na terenu (trening menadžmentom) vezanim za primenu fumiganata i rodenticida pomažemo korisinicima da efikasno i ekonomično upotrebe naše proizvode.

Za zaštitu uskladištenih proizvoda nudimo dve glavne grupe proizvoda:

  1. Preparati koji razvijaju fosforvodonik za zaštitu uskladištenih proizvoda, a naročito svih žita i prerađevina od žita, stočne hrane, pirinča, koštuničavog voća, semena, lekovitog bilja, duvana i drugih roba organskog porekla.
  2. Mamci za glodare na bazi aktivne materije brodifakum: za suzbijanje glodara koji uništavaju i zagađuju uskladištene proizvode, farme i useve, a time se suzbija i mogućnost širenja i prenošenja trihineloze i drugih zaraznih bolesti.