Phostoxin tablete

PHOSTOXIN TABLETE su insekticid i akaricid - fumigant.

Osnovna namena im je fumigacija zrnastih proizvoda u podnim nemehanizovanim skladištima i pakovane robe pod folijom.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (56,3%).

FORMULACIJA: Tableta težine 3 g, oslobađa 1 g PH3 gasa, tj. 33% od upotrebljene količine preparata.

NAČIN DOZIRANJA:

  • Sondama, u podnim nemehanizovanim skladištima, i
  • Ručno na podloškama za egalizovane i pakovane proizvode složene pod folijom.

DOZE, VREME EKSPOZICIJE I KARENCA:

  • prazna skladišta: 1-3 tablete/m3, uz ekspoziciju 4-5 dana i provetravanje 2 dana.
  • u silosima odnosno ćelijama, u količini 2 – 5 tableta po toni zrnaste robe uz ekspoziciju 3 - 5 dana i provetravanje 2 dana.
  • za zrnastu robu upakovanu u vrećama u količini 1-2 tablete na m3, uz ekspoziciju 4 – 5 dana i provetravanje 2 dana.
  • za suzbijanje grinja (Acarinae) u skladištima zrnaste robe (kukuruz, pšenica, ječam, raž, ovas, pirinač i mahunarke) 5 tableta po m3 uz ekspoziciju 4 – 5 dana, i provetravanje 2 dana.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: Kartonska kutija sa 15 metalnih limenki od 1,44 kg sa 16 fiola sa po 30 tableta. Težina kutije 21,6 kg.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka